Marktcommissie

Jaap Buter

Buter Beenmode

Bert Kroesen

't Stoepje

Harmen Westerink

Vitamientje


Een marktcommissie bestaat een groep mensen die zich bezighoudt met het functioneren van een warenmarkt, met afgevaardigden van gemeente en kooplieden. Het formuleren van beleid ten aanzien van de markt is als eerste een gemeentelijke taak, evenals de toetsing van het beleid. De marktcommissie heeft hierin een adviserende rol.